Untitled Document
 
ต้อนรับ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ท่านธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการคนใหม่ ณ บ้านสวนโกหลัก (อินทผลัม)
เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ เทศบาลตำบลไชยปราการ เทศบาลหนองบัวหน่วยงานและ หน่วย ชพส. ที่ 3203  ให้การต้อนรับ ท่านองคมนตรีพร้อมคณะติดตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอไชยปราการคนใหม่ โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก โกหลัก และเจ๊วิน เจ้าของสวนในการให้การดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม ทั้งทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ อีกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คับคั่ง
ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์