Untitled Document
 
มอบถุงยังชีพชาวบ้านหมู่18 บ้านเวียงผาพัฒนา
การช่วยเหลือราษฎรบ้านเวียงผาพัฒนา หมู่ 18 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ .เชียงใหม่ หลังเกิดเหตุน้ำป่าพัดถนนเข้าออกหมู่บ้านขาดเสียหาย 9 จุด และ สะพานอีก 2 จุด จนราษฎร 60 ครอบครัว 224 คน ในหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 6 ก.ย. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและคณะผู้บริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำถุงยังชีพจำนวน 90 ถุง เข้ามอบให้กับชาวบ้านบริเวณจุดสุดท้ายที่รถสามารถเข้าถึง ขณะที่ชาวบ้านต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สลับการเดินทางเป็นระยะทางกว่า 16 กิโลเมตร เพื่อมารับถุงยังชีพ 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์