Untitled Document
 
เยี่ยมดูอาการ \"นายแสวง ฝอยทอง\" ร่วมกับกิ่งกาชาดดำเภอไชยปราการ
วันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายธนภัทร ผัดเวียง นายก อบต.ศรีดงเย็น พร้อมคณะ ออกเยี่ยมดูอาการของผู้ประสบเหตุ จนถึงขั้นพิการ คือ นายแสวง ฝอยทอง อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 12 บ้านสันทรายปั้นหม้อ พร้อมให้คำแนะนำแก่ญาติพร้อมได้รับบัตรประจำตัวผู้พิการแล้ว.. ซึ่งได้มอบข้าวข้องเครื่องใช้และถุงยังชีพร่วมกับ คณะกิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการ นำโดย นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการ  
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการ ร่วมออกเยี่ยมผู้พิการ
คณะกิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการ นำโดย ท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอไชยปราการ
เยียมดูอาการผู้ป่วย ให้กำลังใจแก่ญาติผู้ดูแล พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์