Untitled Document
 
การมอบอุปกรณ์ในการปรับปรุงบ้านผู้พิการ \\\\
นายธนภัทร  ผัดเวียง พร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์ในการปรับปรุงบ้านผู้พิการ \\\\\\\"น้องบีม\\\\\\\" ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากหลายองค์กร หลายหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
นายกพร้อมคณะ มอบอุปกรณ์ในการปรับปรุงบ้านสำหรับครอบครัวของน้องบีม ซึ่งอาการดีขึ้นในระดับหนึ่ง
สำรวจบ้านที่กำลังปรับปรุงเป็นที่พักพิงของครอบครัวน้องบีม
นายก ออกเยี่ยมดูอาการของน้องบีม และให้กำลังใจคุณแม่น้องบีมในการดูแลอาการ
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์