Untitled Document
 
กิจกรรมการถวายเทียนจำพรรษา ปี 2556
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นนำโดย ท่านนายกธนภัทร ผัดเวียง ร่วมกับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นพร้อม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ออกพื้นที่ ถวายเทียนจำพรรษา ทั้งหมด จำนวน 9 วัด ถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานได้ประกอบคุณงามความดี เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม อันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใส

Warning: getimagesize(./modules/gallery/largePictures/14-1374648653.php) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/sridongyen/domains/sridongyen.go.th/public_html/picture.php on line 122
a
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์