Untitled Document

:: พบข้อมูล 72 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนต
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:28:59)
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:27:33)
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 12:05:01)
 
โครงการสอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่ง
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2014 เวลา 15:53:08)
 
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขนย้ายตะกอนดินทราย
( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:01:22)
 
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 10:18:50)
 
โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยฉุกเน ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ด้วยระบบอิเล็กทรอ
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2013 เวลา 10:17:15)
 
สอบราคาโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศ
( ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 13:15:45)
 
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2013 เวลา 14:17:21)
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ
( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 13:30:38)
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 9 บ้านดงป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:16:29)
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเต
( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2013 เวลา 10:58:02)
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขนย้ายตะกอนดินทราย
( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:14:18)
 
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET)
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2013 เวลา 20:52:30)
 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) ครั้งที่ 2
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2013 เวลา 20:48:25)
 
โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET)
( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:09:40)
 
ประกาศแก้ไขรายละเอียดแนบท้าย และเอกสารประมูลซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ จำนวน 1
( ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 15:23:54)
 
ประกาศเพิ่มเติมสอยราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านศรีด
( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 17:00:04)
 
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2012 เวลา 16:03:48)
 
แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 3
( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2012 เวลา 16:48:04)
 
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 3 จุด
( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 17:56:44)
 
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 17:51:24)
 
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์