Untitled Document
ประกาศเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:30:00 เปิดอ่านทั้งหมด 244 ครั้ง
พีธีมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
 

 Mr. kazunori kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมคณะ มอบรถดับเพลิงขนาด 8,000 ลิตร ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ในวันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 10.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ต้องขอขอบคุณ ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เป็นเกียรติในวันนี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นจะใช้รถดับเพลิงนี้ เพื่อประโยชน์กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น และพื้นที่ข้างเคียง ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์