องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
Untitled Document
 
 
 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561
( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:55:09 เปิดอ่าน 7)
 
770capital
770capital ( 03 สิงหาคม 2018 เวลา 15:54:05 เปิดอ่าน 12)
 
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561
( 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:11:05 เปิดอ่าน 5)
 
หนังสือขอเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2561
( 24 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:10:17 เปิดอ่าน 8)
 
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
เรื่อง จดทะเบียนโอนมรดก รายนายจันทร์แก้ว ทาวรรณ์ ( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 10:13:21 เปิดอ่าน 23)
 
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวฝาย
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:02:14)
 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:00:37)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่อง หมู่ 10 บ้านหัวฝ่าย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:05:23)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านสันทราย
( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2018 เวลา 16:00:57)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2018 เวลา 15:30:07)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 15:21:03)
 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านกิ่วจำปี
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2018 เวลา 16:10:24)
 
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่1
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 13:55:41)
 
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 16:30:44)
 
โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำขนาดเล็ก หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา
( ประกาศเมื่อ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 16:22:44)
 

 

งดดื่มสุราเข้าพรรษา
บุคลากรอบต.ศรีดงเย็นลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนโครงการพระราขดำริฯ ประจำปี 2562
งานป้องกันฯร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายลูกเสือนักศึกษา กศน.อำเภอไชยปราการ
กิจกรรมจิตอาสารับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 

นายก อบต.ศรีดงเย็นEvgenii
Petrosya
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์