Untitled Document

:: พบข้อมูล 16 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
 หนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีโดยตรง ประจำปี 2562
 หนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
 ประกาศจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561
 หนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561
 หนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีโดยตรง ประจำปี 2561
 ประกาศจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561
 การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี2560
 หนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีโดยตรง ประจำปี2560
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี2560
 การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2559
 หนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีโดยตรง 2559
 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
 บริการเรื่องภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์