Untitled Document
 
ป่าพันปี สระมรกต

ตั้งอยู่บ้านปางมะขามป้อม หมู่ 14 ต.ศรีดงเย็น ติดถนนโชตนาที่เป็นเส้นทางหลักเชียงใหม่-ไชยปราการ เป็นป่าดึกดำบรรพ์ มีอายุกว่าฟันปีที่อำเภอไชยปราการ อยู่เชิงเขาถ้ำงาม ต้นไม้ กิ่งไม้ รากไม้นานาชนิดเกี่ยวพันกันอย่างสวยงามตามธรรมชาติ ลักษณะคล้าย ป่าพรุ ในการเดินทางไปหาน้ำรูต้องผ่านป่าเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร มีน้ำนองเต็มพื้นที่ตลอดทั้งปี ด้านในจะเป็นสระน้ำขนาดย่อมที่มีน้ำสีเขียวอมฟ้าดั่งแก้วมรกต (ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2551; http://www.ryt9.com/s/bmnd/676808)

น้ำรู มีประวัติ สืบเนื่องมาจากถ้ำตับเตาในสมัยพระเอกาทศรถมีการสู้รบกัน ระหว่างไทยกับพม่าและได้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ ทำให้ร้อนถึงพญานาคราชจึงออกมาพ่นน้ำดับไฟ จึงเป็นที่มาของน้ำรูในปัจจุบัน (ที่มา : ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ใจ กัญชนะ)

คำว่าซาวในภาษาล้านนาแปลว่ายี่สิบ ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำตับเต่า หมู่ที่ 13 ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ นับจำนวนได้ประมาณ 20 แห่ง หรือ 20 รู เป็นธารน้ำไหลพุ่งออกจากช่องหินใต้ดิน เกิดเป็นแอ่งน้ำทั้งขนาดเล็กและใหญ่ สายน้ำลำธารใสสะอาด บริเวณใกล้เคียงเป็นป่าชื้นที่รักษาความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไชยปราการจนถึงปัจจุบัน (ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2551; http://www.ryt9.com/s/bmnd/676808)

นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์