Untitled Document

ประกาศกำหนดราคากลาง


:: พบข้อมูล 12 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน
( ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2018 เวลา 16:16:05)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหั
( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:04:33)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหั
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2018 เวลา 16:03:09)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านทรายขาว
( ประกาศเมื่อ 4 ธันวาคม 2017 เวลา 15:59:11)
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านร้องธาร
( ประกาศเมื่อ 4 ธันวาคม 2017 เวลา 15:57:29)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินพร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
( ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 14:58:55)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2017 เวลา 15:26:49)
 
ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขิ หม
( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 16:09:17)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการและร้านค้าชุมชนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 15:12:16)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 17:04:18)
 
ราคากลางโครงการ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,4
( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:44:25)
 
ราคากลางโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2
( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:43:45)
 
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์