Untitled Document

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา


:: พบข้อมูล 7 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการ
( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2019 เวลา 15:37:16)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที
( ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2018 เวลา 16:14:43)
 
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
( ประกาศเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:16:49)
 
ประกาศผู้ชนะโครงการขนย้ายตะกอนดินทราย หน้าฝายลูกที่1
( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2017 เวลา 15:55:04)
 
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 16:30:00)
 
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2016 เวลา 16:33:05)
 
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 8,000 ลิต
( ประกาศเมื่อ 1 มีนาคม 2017 เวลา 15:40:44)
 
[1]
นายก อบต.ศรีดงเย็น
นายก อบต.ศรีดงเย็น
สภาพทั่วไป-ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม ผลงานที่ผ่านมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ อบต.
แหล่งท่องเที่ยว ต.ศรีดงเย็น
สินค้า OTOP ต.ศรีดงเย็น
   

จัดซื้อจัด-จัดจ้าง
ประกาศแผนปฎิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา
ประกาศกำหนดราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สํานักปลัด

กองคลัง

กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
99 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320
โทรศัพท์ 053-050060 โทรสาร 053-050061 Email : webmaster@sridongyen.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์